Literacki sukces Rafała Chacińskiego

Image

       W kategorii literackiej  konkursu: „WARTO BYĆ POLAKIEM”, organizowanym w dniu 22 listopada 2017 r. przez SP nr 7 w Wołominie - wyróżnienie otrzymał Rafał Chaciński za  pracę  twórczą o charakterze historycznym w formie pamiętnika.