Rada Rodziców

4. Dzień dobry, serdecznie zapraszam wszystkich członków Rady Rodziców na zebranie, które odbędzie się w dniu 26/05/2015 r. o godz. 18:30 w szkolnej stołówce. Pozdrawiam i życzę miłego dnia, Beata Gomse

3. Zapraszam na zebranie Rady Rodziców dnia 18.03.2015 r. o godz. 18:30. Tematem zebrania będzie organizacja corocznego festynu rodzinnego oraz sprawy bieżące. Pozdrawiam: Beata Gomse

2. Zapraszam Radę Rodziców na zebranie w  szkolnej stołówce dnia 26.11.2014 r. o godz. 19:00. Na zebraniu będzie poruszana propozycja balu karnawałowego. Przewodnicząca Rady Rodziców: Beata Gomse

1. Zebranie Rady Rodziców odbędzie się dnia 5 listopada 2014 roku   o godz. 18:30 w szkolnej stołówce (informacja: Beata Gomse).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW należy kierować na konto:
Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu
Nr rachunku: 62 1240 6335 1111 0010 4832 4802
Bank: Bank Pekao S.A. Oddział w Wołominie, ul. Miła 8/12
Nazwa zleceniodawcy: dane rodzica/prawnego opiekuna
Tytułem: Rada Rodziców (rok szkolny),
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy , klasa 

Image