Wzory dokumentów, regulaminy

1. Druk zwolnienia z zajęć lekcyjnych

2. Regulamin korzystania z placu zabaw

3. Regulamin korzystania z obiektów sportowych

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

5. Karta wycieczki (imprezy)