Historia szkoły

Historia szkoły (szkolnictwa) w Zagościńcu jest bardzo bogata

i liczy już sto lat (1908-2008).   

Image

Poniżej przedstawiono jej charakterystyczne okresy:

1. Okres przedwojenny          2. Lata 1944 - 1977

3. Lata 1980 - 1999               4. Historia najnowsza 

Życzymy  przyjemnej lektury.