Biblioteka szkolna Drukuj

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Emilia Mech

Image  

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:45-10:45 oraz 11:30-11:50

Wtorek  8:30-11:50 oraz 12:45-13:40

Środa  8:00-11:50

Czwartek  8:30-10:30 oraz 11:30-12:35

Piątek 11:00-12:30

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta