Sukcesy naszych matematyków Drukuj

Uczniowie klas siódmych: Jakub Parzyszek, Krystian Górski, Nela Tocicka i Adam Ołdak zdominowali tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego: "Euler", zajmując w swojej kategorii 4 pierwsze miejsca. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom: p. Beacie Uszyńskiej i p. Grzegorzowi Chacińskiemu.

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta