Klasy piąte w Teatrze Roma Drukuj

Image 

Dnia 10.01.2018 r. klasy: Va i Vb wraz z opiekunkami- Moniką Lach, Anną Bartkiewicz i Justyną Wasiak - uczestniczyły w spektaklu Teatru Roma pod tytułem: ,,Mały Książę''. Relacja: Justyna Wasiak

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta