Przebrani za Świętego Mikołaja Drukuj

Image

Dnia 6 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto szkolny konkurs na najciekawsze przebranie się za Świętego Mikołaja. W kategorii klas 0-3 pierwsze miejsce wywalczyła klasa 1a, drugie - oddział przedszkolny, a trzecie - klasa 1b. W klasach 4-7 najlepsze okazały się: 5b (pierwsze miejsce), 7b (drugie miejsce) i 4c (trzecie miejsce). Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski pod opieką: p. Ewy Żelisko, p. Mariusza Firszta i p. Damiana Tucina. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta