Mikołajowy fundusz stypendialny Drukuj
Image 

Dnia 1 grudnia 2017 r. zakończyliśmy akcję: "Ile waży Święty Mikołaj". Podczas tegorocznej akcji uczniowie zbierali drobne monety, które zostały przekazane  na fundusz stypendialny Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Łącznie zgromadziliśmy  ponad 50 tysięcy monet w nominałach od 1gr do 5zł, co dało kwotę 2020zł i 44 gr. Serdecznie dziękujemy uczestnikom akcji.

Image

Image
 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta