Wycieczka klas piątych do Pułtuska Drukuj

Image

Dnia 29 listopada 2017 roku uczniowie  klas Va i Vb razem z opiekunami - Moniką Lach, Justyną Wasiak i Anną Bartkiewicz odwiedzili Dom Polonii w Pułtusku. Odbyła się tam bardzo ciekawa lekcja savoir-vivre`u, czyli zachowania przy stole... Pełna relacja  - Klaudia Musielik 


Image

Image

Image

Image

Image

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta