Zdrowy pierwszak Drukuj

Image

Dnia 27 listopada 2017r. w lasach Ia i Ib odbyły się zajęcia profilaktyczne pt.: „ZDROWY PIERWSZAK”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się czym jest piramida żywieniowa i jakie są jej poszczególne elementy. Dietetyk przedstawił dzieciom w przejrzysty sposób najważniejsze zasady zdrowego odżywiania. Relacja Joanna Wróblewska


Image
 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta