Literacki sukces Rafała Chacińskiego Drukuj

Image

       W kategorii literackiej  konkursu: „WARTO BYĆ POLAKIEM”, organizowanym w dniu 22 listopada 2017 r. przez SP nr 7 w Wołominie - wyróżnienie otrzymał Rafał Chaciński za  pracę  twórczą o charakterze historycznym w formie pamiętnika.

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta