Wycieczka do filharmonii Drukuj
Dnia 12 listopada 2017 r. grupa zainteresowanych uczniów naszej szkoły pojechała na ciekawą wycieczkę do Filharmonii Narodowej w Warszawie... Więcej  - w relacji ucznia klay 5b, Rafała Chacińskiego
 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta