Szkolne Kółko Scrabble Drukuj

Image

Dnia 7 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się pierwsze zajęcia SZKOLNEGO KÓŁKA SCRABBLE. Zajęcia odbywać się będą regularnie co wtorek w godzinach 13.30-14.15. Na zajęciach rozwijamy umiejętność logicznego myślenia, pobudzamy kreatywność oraz uczymy się zasad zdrowej rywalizacji. Dzisiejszymi zajęciami dzieci były zachwycone. Strzał w 10. Zajęcia prowadzą Anna Bartkiewicz i Joanna Wróblewska

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta