Ślubowanie klas pierwszych 2017 Drukuj

Image  Image

W dniu 13 października 2017 roku uczniowie klas pierwszych byli bohaterami uroczystego Ślubowania. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny, w którym zaprezentowały okolicznościowe wierszyki oraz piosenki. Później nastąpiło oczekiwane ślubowanie oraz pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu, którego dokonała Pani Dyrektor Agnieszka Kordyzon-Andrzejewska. Witamy serdecznie wśród braci szkolnej i życzymy wspaniałych chwil spędzonych w naszej szkole. Relacja: Małgorzata Krzemińska, Klaudia Kuźnicka i Anna Bartkiewicz

Image  Image

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta