Dodatkowy termin ubezpieczenia NNW Drukuj

Rada Rodziców informuje O DODATKOWYM TERMINIE PRZYJMOWANIA WPŁAT na ubezpieczenie NNW uczniów (39,00zł). Dyżur przedstawicieli Rady Rodziców w sekretariacie szkoły: 9 października 2017 r. (poniedziałek) w godz. 08:00 – 10:00.

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta