Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018 Drukuj

Image

Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 39,00 zł. Wpłaty przyjmują przedstawiciele Rady Rodziców dyżurujący w sekretariacie szkoły:

Dnia 26 września 2017r. (wtorek) w godz. 08:00 – 10:00

Dnia 27 września 2017r. (środa) w godz. 08:00 – 12:00.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy!

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta