Warsztaty profilaktyczne EPSILON Drukuj

Image  Image

W dniach 21-22 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Zagościńcu przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla klas 5-6 w zakresie: kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego szacunku w klasie, budowania pozytywnych relacji między uczniami, budowania poczucia przynależności do pozytywnej grupy rówieśniczej i zapobiegania izolacji i odrzuceniu w klasie. Relacja: Beata Uszyńska, Grzegorz Chaciński

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta