Dyrektorskie pożegnanie Drukuj
Image

W przeddzień zakończenia roku szkolnego 2016/2017 pożegnaliśmy dotychczasową dyrektor szkoły - p. Jolantę Rasińską. Na szczęście było to tylko "dyrektorskie" pożegnanie. Pani Jola pozostaje w szkole - jako nauczyciel.   

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta
Administrator - Grzegorz Chaciński