Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi Drukuj

Image Image

W dniu 11 kwietnia 2017 uczennica Szkoły Podstawowej w Zagościńcu, Nela Tocicka, wzięła udział w XVII Powiatowym Konkursie Poetyckim: "Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi". Opiekun naszej reprezentantki: Justyna Wasiak

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta