Spotkanie z celnikiem Drukuj

Image

08 lutego 2017r. w naszej Szkole odbyły się bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone przez przedstawiciela II Urzędu Celnego w Warszawie – komisarza Ireneusza Romańskiego, który potrafił zaciekawić uczniów swoją wiedzą i opowieściami. Lekcje dla uczniów klas drugich i trzecich poświęcone były głównie zagadnieniom związanym z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Z zainteresowaniem przyglądały się prezentowanym okazom, a także chętnie odpowiadały na zadawane przez gościa pytania. Przedstawiciel Służby Celnej podkreślał, że największym zagrożeniem dla przetrwania żyjących populacji roślin i zwierząt jest nielegalny handel dzikimi okazami i  wykonanymi z nich wyrobami, dlatego kupując pamiątki wykonane z okazów flory i fauny zagrożonych wyginięciem, zwiększamy popyt, powodujemy masowe zabijanie zwierząt, a przewożąc je bez zezwolenia, łamiemy prawo i narażamy się na konsekwencje karne. Lekcja uczniów klas IV- V, poza częścią poświęconą zadaniom Służby Celnej oraz Konwencji CITES z prezentacją okazów zwierząt chronionych, zawierała także część dotyczącą: towarów podrabianych, narkotyków i dopalaczy. Bardzo dziękujemy za niezwykle ważną i bardzo ciekawą lekcję.

Image

Image

Image 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta