Szkolne Koło Wolontariatu Drukuj

Image

Na początku września w naszej szkole powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Chęć czynienia dobra zgłosiło 70 uczniów i 10 osób dorosłych (nauczycieli i rodziców). W planach koordynatorzy Koła (Sylwia Łaskowska i Ewa Mędrzycka) mają różnorodne akcje, które będą miały na celu wspomóc osoby potrzebujące, wywodzące się z grona Uczniów. Wiele akcji ma również na celu objąć działaniem szerszą społeczność. O zbliżających się poczynaniach będziemy informować. Relacja: Sylwia Łaskowska

Image

Image 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta