Najładniejszy karmnik Drukuj

Image

Szkolny Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na najładniejszy i najciekawszy karmnik dla ptaków. Konkurs zorganizowano dla uczniów klas 4-6. Do konkursu zgłaszamy po 1 karmniku z danej klasy do końca października 2016 r.  Szkolny Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Relacja: Adam Ołdak i Krystian Górski

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta