Zostań Świętym Mikołajem Drukuj

Image

Samorząd Szkolny zaprasza do wzięcia udziału w akcji: ”Zostań Świętym Mikołajem”. Akcja dotyczy zbiórki środków czystości, kosmetyków i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Równem. Artykuły należy dostarczyć do 16.12.2016 r. do wychowawcy klasy. Po zakończeniu zbiórki artykuły zostaną przewiezione do Domu Dziecka w Równem. Za ofiarność dziękujemy - Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Relacja: Adam Ołdak, Krystian Górski

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta
Gdzie planujesz spędzić wakacje?
 
Administrator - Grzegorz Chaciński