1a się wspina Drukuj

Image

Dnia 11 października 2016 roku klasa Ia była na swojej pierwszej wspólnej wycieczce integracyjnej w ośrodku Fun Climb. Wszystkie dzieciaki były bardzo dzielne. Żadna ścianka nie pozostała niezdobyta. :) :). Relacja: Ewa Mędrzycka

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta