Rekord Guinessa ? Drukuj

Image

17 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Zagościńcu zostanie przeprowadzona "największa lekcja resuscytacji krążeniowo-oddechowej". Uczniowie wraz z nauczycielami wezmą udział w próbie pobicia REKORDU GUINESSA w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Koordynacja akcji: Monika Lach i Joanna Wróblewska 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta