Entuzjastyczny start oddziału 0b Drukuj

Image

Grupa 0b z entuzjazmem przywitała nowy rok szkolny 2016/17. Dzieci integrują się i uczą poprzez zabawę w dobrze wyposażonej sali. Na zdjęciach: "Taniec z różdżkami", "Kącik przyrodniczy w sali 11",  "Zabawy matematyczno-dydaktyczne". Materiały na stronę przygotowała p. Marta Mauer, wychowawca klasy

Image

Image

Image 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta