Rekordowa pierwsza pomoc ? Drukuj

Image 

Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu wzięli udział w biciu rekordu półgodzinnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Projekt zainicjowała „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” Jerzego Owsiaka. 16 października z okazji „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”, punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęto akcję...

Zadaniem bicia rekordu było jednoczesne prowadzenie sztucznego oddychania na fantomach, przez jak największą liczbę osób. W 2013r w całym kraju przystąpiły 1132 instytucje, o łącznej liczbie 83111 osób. Czy w tym roku pobijemy rekord? W Szkole w Zagościńcu do udzielania pierwszej pomocy przystąpiło 50 uczniów z klas Va, Ic i IIb. Pod czujnym okiem przeszkolonego nauczyciela p. Moniki Lach i wsparciu p. Joanny Wróblewskiej i p. Joanny Peranowskiej, dzieci dzielnie uczyły się przywracania akcji serca. Wytrwałości i zaangażowania mógłby pozazdrościć im niejeden dorosły. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał od Fundacji w pełni wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy. Od wielu lat Szkoła Podstawowa w Zagościńcu uczestniczy w programie „Ratujemy i uczymy ratować”, przez ten okres czasu zostało przeszkolonych kilkuset uczniów. Mamy nadzieję, że przyniesie to oczekiwany efekt i żaden z naszych uczniów nie będzie bał się udzielić pomocy drugiej osobie, a może nawet uratuje komuś życie? Za pomoc w przeprowadzeniu tegorocznej akcji serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Jolancie Rasińskiej. Koordynator akcji: Monika Lach

Image

Image

Image 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta