Nabór 2015-2016 Drukuj

Zapisy do: oddziału "O" (rocznik 2010) i do klasy 1 (rocznik 2009) - przez cały marzec 2015 r. w sekretariacie szkoły:  w godz. 07:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) lub w godz. 09:30 – 17:30 (środa). Wymagane dokumenty do wglądu: odpis aktu urodzenia dziecka, PESEL dziecka, dowód osobisty rodzica. Zapraszamy.
Zobacz wersję oryginalną ogłoszenia

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta