Ratujemy i uczymy ratować Drukuj

Image

16 października 2013 r. w samo południe, uczniowie klasy IIa ze Szkoły Podstawowej w Zagościńcu, pod opieką p. Moniki Lach - wzięli udział w biciu rekordu Guinessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Inicjatorem akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy. 

Image

Image

Image 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta