Pierwsza wycieczka klasy 0a Drukuj

- październik 2013 r, „Wyspy Leonarda”, klasa Oa,  opiekun – pani Sylwia Łaskowska, program z udzielania pierwszej pomocy: Mały ratownik, szpital dla lali i misia, zabawy w sali z kulkami... 

Image 

Image

Image

Image 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta