Zebranie w sprawie świetlicy Drukuj
W dniu 12 września 2013 r. o godzinie 17:30 (pół godziny przed ogólnym zebraniem) odbędzie się zabranie rodziców dzieci świetlicowych. Bardzo prosimy o przybycie. M. Jończyk, K. Piwniak
 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta