Witaj szkoło Drukuj
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Zagościńcu odbędzie się dnia 2 września 2013 roku o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy!

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta