Plan lekcji Drukuj
    

PLAN LEKCJI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGOŚCIŃCU

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Image

      

Klasy 4          Klasy 5

Klasy 6          Klasy 7

Zbiorczy plan w klasach 0-3

Zbiorczy plan w klasach 4-7     

 

     
     

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta