Wzory dokumentów, regulaminy Drukuj

1. Druk zwolnienia z zajęć lekcyjnych

2. Regulamin korzystania z placu zabaw

3. Regulamin korzystania z obiektów sportowych

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

5. Karta wycieczki (imprezy)

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta