Logopeda Drukuj
LOGOPEDA - Joanna Górniak

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:  
 
PONIEDZIAŁEK 8:30-13:30
WTOREK  8:00-12:00
CZWARTEK 13:00-15:00
 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Rada Rodziców
Samorząd szkolny 2016/2017
Ankieta
Największe szkolne atrakcje to:
 
Administrator - Grzegorz Chaciński