Logopeda Drukuj
LOGOPEDA - Joanna Górniak

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:  
 
WTOREK  8:15-12:15
CZWARTEK 8:20-15:20
 
 
 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta