Historia szkoły Drukuj

Historia szkoły (szkolnictwa) w Zagościńcu jest bardzo bogata

i liczy już sto lat (1908-2008).   

Image

Poniżej przedstawiono jej charakterystyczne okresy:

1. Okres przedwojenny          2. Lata 1944 - 1977

3. Lata 1980 - 1999               4. Historia najnowsza 

Życzymy  przyjemnej lektury. 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta