Opieka medyczna Drukuj

Image

Opiekę medyczną nad uczniami  Szkoły Podstawowej w Zagościńcu sprawuje  Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie przy ulicy Wilenskiej 74 z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17.   Szkolną pielęgniarką jest pani Małgorzata Grabowska  - w każdy czwartek i piątek  w godzinach 8:00 - 14:00.   

 

 

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Ankieta