Dzień chłopca w klasach młodszych

Image

Dnia 2 października 2017 r. klasy Ia i IIb świętowały "Dzień Chłopca". W ramach tego dnia było wiele atrakcji. Dzieci obserwowały, jak powstaje granita i gofry. Miały możliwość stworzenia dekoracji do swojego gofra. Brały również udział w warsztatach muzycznych, gdzie mogły zagrać na djembe. Relacja: Anna Bartkiewicz

Czytaj całość
 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Image     

       Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagościńcu proponuje po ustaleniu z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim w bieżącym roku szkolnym następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 12.10.2017 (Gra terenowa), 30.10.2017, 31.10.2017, 02.03.2018 (Uroczystość nadania imienia ), 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018. W wyżej wymienionych dniach czynna jest świetlica.

 
Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

Image

Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 39,00 zł. Wpłaty przyjmują przedstawiciele Rady Rodziców dyżurujący w sekretariacie szkoły:

Dnia 26 września 2017r. (wtorek) w godz. 08:00 – 10:00

Dnia 27 września 2017r. (środa) w godz. 08:00 – 12:00.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy!

 
Warsztaty profilaktyczne EPSILON

Image  Image

W dniach 21-22 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Zagościńcu przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla klas 5-6 w zakresie: kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego szacunku w klasie, budowania pozytywnych relacji między uczniami, budowania poczucia przynależności do pozytywnej grupy rówieśniczej i zapobiegania izolacji i odrzuceniu w klasie. Relacja: Beata Uszyńska, Grzegorz Chaciński

 
Projekt edukacyjny Politechniki Warszawskiej

Image

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Image

Image 

Kalendarz  roku szkolnego 2017/2018 

Plan lekcji w klasach 0-7 w zakładce po prawej

 
Witaj szkoło
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 29 - 42 z 243

Telefon zaufania

**********************

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Aktualności
Dane organizacyjne
Kadra pedagogiczna
Kontakt
Historia szkoły
Plan lekcji - nowy
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog szkolny
Opieka medyczna
Zajęcia dodatkowe
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Logopeda
Wzory dokumentów, regulaminy
Baza mp3
Rada Rodziców
Samorząd szkolny 2016/2017
Ankieta
Twoja ulubiona piosenka o miłości
 
Administrator - Grzegorz Chaciński